Data: styczeń 2010

Tytuł: Lekcja Europy Środkowej

Klient: Międzynarodowe Centrum Kultury

Projekt: Wojciech Kubiena, Kuba Sowiński (okładka)

Skład: Wojciech Kubiena


Projekt książki zawierającej historyczno-kulturowe eseje prof. Csaby G. Kissa
publikowane w ciągu ostatnich 15 lat w Polsce i na Węgrzech.


« 1 2 3 4 »